TSB’den Havuz Açıklaması: Zorunlu Trafikte Büyüme %34 Değil, %12’dir

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 2018 ilk yarısı için prim üretimi istatistiklerini yayımladı. Bu istatistiklere göre, trafik sigortası branşındaki prim üretimi geçen seneye %33.8 artmış gözüküyor. Birlik’ten yapılan açıklamada, bu artışın havuzdan tekrar şirketlere aktarılan primler sebebiyle bu civarda gözüktüğü, endirekt primlerin hariç bırakılması durumunda artış oranının %12.4 olarak hesaplandığı belirtildi.

2017 senesinin Nisan ayından itibaren zorunlu trafik sigortasında üst üste iki tane düzenlemeye gidilmişti. Önce “tavan” getirilirken, ardından “havuz” da bu branş için uygulanmaya başlanmıştı. Sigorta şirketleri, zorunlu trafik sigortasındaki riskli sigortalılar havuzu nedeniyle, bu branşta yazdığı primin bir miktarını önce havuza devretmeye ve ardından pazar payına göre tekrar havuzdan devir almaya başladı. Bu sistem sebebiyle TSB’nin istatistiklerinde primlerin bir kısmı iki kez yazılmaya başlandı. Haziran 2018 istatistiklerinde iki kez yazılan primlerle birlikte bu branştaki prim artışı geçen seneye göre %33.8 olarak gözüküyor. Bu karşın TSB yaptığı açıklamayla, devredilen prim çıkarıldığında bu branşın geçen seneye göre %12.4 kadar büyümüş olduğunu vurguladı.

TSB her ay, resmi internet sitesinin istatistikler bölümünde prim üretimlerini açıklıyor. Yine buradaki Haziran 2018 prim üretimi istatistiklerine bakınca zorunlu trafik sigortasındaki büyümenin %33.8 olarak gözüküyor. TSB de gerçek büyümenin bu kadar olmadığını, kamuoyuna ve basın mensuplarına duyurmak için bir açıklama yapma gereği duydu.

TSB tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Değerli Basın Mensubumuz,

Sigortacılık hesap planı, yazılan primlerin muhasebeleştirilmesini yurt içi ve yurt dışı olmak üzere direkt ve endirekt ayrımında dört farklı hesap ile tanımlamaktadır. Bu tanımlardan direkt primler; şirketin düzenlediği poliçelerde yazılan primlerin toplamıdır. Endirekt yazılan primler ise; sigorta şirketlerinin doğrudan yazdığı poliçe primi olmayıp, reasürans kapsamında başka bir sigorta şirketinden ve/veya herhangi bir havuzdan alınan risk için yazılan primdir.

Birliğimiz tarafından yayınlanan genel sektör istatistiklerinde ise yazılan primler/prim üretimi direkt, endirekt ayrımına gidilmeksizin toplam prim ile ifade edilmektedir. Ancak geçtiğimiz yıl temmuz ayında uygulamaya giren Karayolu zorunlu mali mesuliyet sigortasındaki riskli sigortalılar havuzu nedeniyle, şirketlerin branşta yazdığı primin bir miktarını havuza devretmesi ve akabinde pazar payına göre de havuzdan tekrar devir alması, önemli miktarda endirekt prim/üretim yazılmasına sebep olmuştur. Bu sebeple de Haziran 2018 sonuçlarında branşın toplam prim üretim artışı % 33,8 olarak görülmektedir. Havuzdan alınan ve mükerrerliğe sebep olan endirekt üretim hariç bırakıldığında ise artış oranı % 12,4 olarak hesaplanmaktadır.

Kamuoyunun ve siz değerli basın mensubumuzun havuz nedeniyle oluşan artışın hariç bırakılarak değişimin daha rahat görülebilmesini teminen, Birliğimiz internet sayfasında; istatistikler, resmi istatistikler başlığı altındaki direkt/endirekt primler sekmesinin alt başlığında yer alan karşılaştırmalı prim üretimi sayfasına, direkt primlerin önceki yılla karşılaştırma bilgisi her ay yayınlanmak üzere eklenmiştir. Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE SİGORTA, REASÜRANS VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ