Hasar Yönetimi

Hasar genel olarak herhangi bir mala, eşyaya verilen kırılma, dökülme, yıkılma gibi fiziki bir zararı ve kişinin gerek bedeni, gerekse manevi zararını ifade eder. Sigorta poliçesinin tanzim edilmesinin yanı sıra o sigorta sözleşmesi ile ilgili hasar miktarının tespit edilmesi ve hasarın ödenmesi de çok karmaşık olup güçlük arz etmektedir. Bu nedenle hasar sigortacılığın en zor konusudur.
 Sigortalının sigorta poliçesi almadaki amacı, uğramış olduğu hasarın zamanında ve eksiksiz ödenmesidir. Uygulamada, gerçekleşen hasar sonrasında tazminat ödemeleri iki tarafın anlaşmasıyla mümkün olmaktadır. Sigortalıları riziko sonrası zor durumda bırakan bir hususta eksik sigortadır. Eksik sigorta poliçede yazılı sigorta bedelinin, sigortaya konu olan malın gerçek ve makul değerinin altında olmasıdır. Sigortalı, bilmeyerek veya daha az pirim ödemek amacıyla malın gerçek değerinin altında bir beyanda bulunabilmektedir. Eksik sigorta halinde sigortalı, uğranılan maddi kayıplarının tam anlamıyla giderilmemesi durumuyla karşılaşacaktır.

Sigorta Şirketlerinden bir hasar talep etmek için yapılması gereken hazırlıklar vakit alır. Tüm hasar sürecini, zararınızın hızlı ve tam olarak karşılanabilmesi için planlayıp yönetiyoruz.

Hasar Yönetimi Adımları

Yapılması gerekenler konusunda sigortalılarımızı bilgilendiriyoruz.
Evrakların doğru olarak hazırlanması ve sigorta eksperlerine / sigorta şirketlerine iletilmesini sağlıyoruz.
Sigorta eksperleri ile görüşmelere başlıyoruz.
Sigorta şirketleri ile müzakereleri yürütüyoruz.
Hasarların poliçe yenilemelerinde doğuracağı sonuçlarla ilgili sigortalılarımızı bilgilendiriyoruz.
Hasar istatistiklerini dönemsel olarak inceleyerek sigortalılarımızı yönlendiriyoruz.
Hasar ödemelerinin sigortalılarımıza ulaştırılmasını sağlıyoruz.
Yukarı Çık