Risk Yönetimi

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre risk: “Zarara uğrama tehlikesi, riziko” olarak tanımlanmıştır.

Risk analizi, işletmelerin işlevleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınması olarak tanımlanabilir.

Risk analizinde öncelikle potansiyel risklerin belirlenmesi gerekir. Risk belirlemede risk kategorileri bazında bir çalışma yapmak önemli risk alanlarının unutulmasını engeller.

Bir kuruluşu bekleyen çeşitli riskler vardır. Bunlar hırsızlık olabilir, yangın olabilir, kazalar olabilir. Ama en büyük risk, hangi riske sahip olduğunuzu bilmemektir.

Risk Yönetimi Adımları

Tesisiniz ve faaliyetleriniz görülür. Çalışma, hizmet ve üretim sistemi hakkında bilgi alınarak iş yerinizin fiziki ve sorumluluk yönleri tespit edilir.
Sizin ve işletmeniz için bir risk profil raporu oluşturulur. Yapılan her işe göre değişik riskler vardır. Tanımlanan risklerin gerçekleşme olasılıkları ve gerçekleşmeleri durumunda kuruma yükleyeceği maliyetler ile ilgili değerlendirmelerin yapılmasıdır. Bu değerlendirme ışığında riskler gruplandırılarak alınacak tedbirler belirlenir. Bu raporun içeriğinde kısaca risklerin çerçevesi çizilir. Yok edilebilecek riskler ve sigorta kapsamı altında bertaraf edilecek riskler ortaya konulur.
İşletmenizin 3. şahıslara ve çevreye verebileceği riskler ve önlemler belirlenir.
Yok edilemeyen risklerin makul ölçülerde sigorta teminatlarıyla bertaraf edilmesine çalışılır, teklif ve kapsamlar size sunulur.
Teklif üzerinde detaylar sizinle tekrar gözden geçirilir ve mutabakat halinde poliçeleştirilir.
Yukarı Çık