Zorunlu Deprem Sigortası’na zam geldi

Hazine Müsteşarlığı’nın, “Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre birinci derece deprem risk bölgesine 20 lira zam geldi.

Buna göre, 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi şu şekilde değiştirilmiştir: “…Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı deprem risk bölgesine göre birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 95 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 35 TL’den az olamaz.”

Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “170 bin TL” ibaresi ise “190 bin TL” olarak değiştirildi.

ESKİ FİYATLAR NE KADARDI?

Geçen sene sigortaya konu asgari prim tutarı 1’inci bölgeden 5’inci bölgeye sırayla 75, 65, 55, 45 ve 35 liradan az olamayacak şekilde düzenlenmişti. Bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı da 170 bin liraydı.