Hayat Sigortalarında, Sigortalı Ölmezse Prim İade Olacak

Hürriyet gazete yazarı Noyan Doğan Bey’in kaleme aldığı haberde; Hayat şirketleri, geçmiş deneyimlerini de hesaba katarak, prim iadeli hayat sigortası adı altında yeni ürün geliştirdi. Sigortalı 10 yıl içinde vefat etmezse, ödediği tüm primleri geri alıyor. Sigortanın primleri ise döviz üzerinden belirleniyor.

ÖNCE bir tespit yapayım. 2003 yılında Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) başladığında hayat sigortaları ikinci plana atıldı. Hayat şirketleri birer birer emeklilik şirketine dönüştü ve sigortacılar, BES’e odaklandı. 2003 sonrasında ise birikimli hayat sigortacılığı neredeyse durma noktasına geldi ve hayat sigortacılığı sadece banka kredileri ile birlikte verilen sigortalardan oluştu.

Şunu da belirtmekte fayda var, 2003 öncesinde de hayat sigortaları, özellikle de vefat teminatlı ürünler, tüketici tarafından ilgi görmedi. Bunun da iki nedeni var. Birincisi, o yıllarda, hayat sigortası dinen caiz sayılmadığından, belli bir kesim bu sigortaya uzak durdu ki, bu durum artık değişti. İkinci ve en önemli neden ise, vatandaşın, hayat sigortasına, ‘10-15 yıl prim ödeyeceğim, ölmezsem, ödediğim primler boşa gidecek, sigorta şirketine para kazandırmış olacağım’ yaklaşımı. Bu yaklaşım karşısında sigortacıların, ‘ya risk gerçekleşirse, geride kalanlar ne yapacak?’ söylemi de maalesef toplumda karşılık görmedi.

VİTRİNE YENİ ÇIKTI

Son dönemde ise gönüllü BES’ten beklenen karı elde edemeyen, 2017’nin başında uygulamaya giren otomatik katılımdan da neredeyse zarar eden şirketler, yeniden hayat sigortalarını vitrine çıkardı. Ama bu sefer farklı. Geçmişte yaşanan deneyimleri hesaba katan şirketlerin favori ürünü ise, prim iadeli hayat sigortası. Hemen hemen tüm şirketlerin; ‘herkese hayat sigortası’, ‘geri ödeyen sigorta’, ‘iyi ihtimaller sigortası’ gibi farklı isimler altında çıkardıkları ürünlerin ortak noktası ise; sigortalı, vefat etmezse ödediği tüm primler iade ediliyor. Risk gerçekleşmesi durumunda da kimi şirketler poliçede belirtilen tazminat tutarını sigortalının yakınlarına öderken, kimi şirketler ise vefat halinde ödenen primleri varislere iade ediyor.

VERGİ AVANTAJI VAR

Henüz yeni bir ürün olmasına karşın tüketicinin de ilgisini çeken prim iadeli hayat sigortaları, en az 10 yıl, en fazla 20 yıllık yaptırılıyor. Sigorta süresi içinde vefat gerçekleşmezse, ödenen tüm primler sigorta şirketi tarafından iade ediliyor. Eminim birileri, ‘10 yıl sonra ödediğim primleri iade etseler ne olacak, o dönemdeki alım gücü önemli’ diyecektir. Para iadeli hayat sigortasının primleri dolar ya da Euro olmak üzere döviz üzerinden ödeniyor ki, 10 yıl sonra iade edildiğinde enflasyon karşısında değer kaybına uğramasın. Yeni ürünün aylık primi ise şirketine göre değişmekle birlikte 40-50 dolardan başlıyor.

Hayat sigortalarında, BES’teki gibi devlet desteği de bulunuyor ama bu destek, vergi indirimi şeklinde uygulanıyor. Ücretli çalışanlar, aylık ödedikleri hayat primlerini, yine aylık brüt ücretlerinin yüzde 15’i oranında gelir vergisi matrahından indirebiliyorlar. Yıllık olarak da brüt asgari ücretin toplam tutarını –ki, bugün için bu rakam 1.777 TL- vergiden düşebiliyor.

PRİMLER DÖVİZE ENDEKSLİ

  • Prim iadeli hayat sigortasını 18-60 yaş arası herkes yaptırabiliyor.
  • Primler 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık olarak da ödenebiliyor.
  • Sigorta süresi en az 10 yıl en çok 20 yıl.
  • Ödenen primler vergiden düşülüyor.
  • Primler ağırlıklı dolar, Euro olmak üzere döviz üzerinden belirleniyor.
  • Sigorta süresinde vefat gerçekleşmezse ödenen tüm prim iade ediliyor.
  • Vefat halinde ise varislere ya poliçede yazan tazminat ödeniyor ya da prim iadesi yapılıyor.
  • Prim iadeli hayat sigortası sakatlık teminatını içermiyor.