3. Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası

3. Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası

Gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür.

Üçüncü şahısların vefatı, yaralanması veya sakat kalması nedeniyle ortaya çıkan tazminat talepleri ile üçüncü şahıslara ait malların, maddi zarar ve hasara uğraması neticesinde oluşacak tazminat taleplerini kapsamaktadır.

Kasten veya bilerek sebebiyet verilen zarar ve ziyan talepleri, sigortalıya bir hizmet sözleşmesi ile bağlı kimseler ile aile efradı tarafından gerçekleştirilen zarar ve ziyan talepleri teminat dışındadır.

3. Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigorta Teklifi

3. Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası ile ilgili bizden teklif almak için bizimle irtibata geçin.

3. Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası
Yukarı Çık